Schemat połączeń przycisk podwójny

Przycisk podwójny
światło / dzwonek

Schemat połączeń przycisk światło - dzwonek

Przycisk światło / dzwonek

Schemat połączeń przycisk światło

Przycisk światło

Schemat połączeń przycisk żaluzjowy

Przycisk żaluzjowy

Schemat połączeń Wyłącznik krzyżowy

Wyłącznik krzyżowy

Schemat połączeń przycisk światło

Wyłącznik podwójny schodowy

Schemat połączeń wyłącznik pojedynczy

Wyłącznik pojedynczy

Schemat połączeń wyłącznik schodowy

Wyłącznik schodowy

Schemat połączeń wyłącznik uniwersalny

Wyłącznik uniwersalny

Schemat połączeń wyłącznik świecznikowy podświetlany

Wyłącznik świecznikowy podświetlany

Schemat połączeń wyłącznik świecznikowy

Wyłącznik świecznikowy

Schemat połączeń wyłącznik żaluzjowy

Wyłącznik żaluzjowy

Schemat połączeń ściemniacza

Ściemniacz

Schemat połączeń regulatora temperatury

Regulator temperatury

Schemat połączeń gniazda LAN

Gniazdo LAN